Sarfvikin Asuinalue, Kirkkonummi

Projektissa toteutettiin Sarvvikin asuinalueen esirakentaminen. Projektin yhteydessä kunnostettiin myös laaja pilaantuneen maan kohde rakentamiskelpoiseksi.
Tietoa projektista

Paikkakunta
Helsinki

Tilaaja
Kirkkonummen kunta & Sato Oyj

Ajankohta
02/2014

Toteutunut
12/2015

Palvelut
Maa-ainekset
Seulontapalvelut

Ralf Ajalin Oy vastasi Sarfvikin uuden asuinalueen kunnallistekniikan sekä teiden ja kevyen liikenteen väylien toteutuksesta. Reilu 10 hehtaarin alue sijoittuu kauniisiin merenrantamaisemiin ja sille on kaavoitettu asuntoja noin 2 000 asukkaalle. Alueelle rakennetaan niin kerrostaloja, pienkerrostaloja kuin omakotitalojakin.

Projektin lähtökohtana on kunnallistekniikan toteuttaminen mahdollisimman luonnonmukaisesti sekä alueen historia ja eläimistö huomioiden. Louhimme tienreunat mahdollisimman luonnonmukaisiksi ja murskaamme louhinnasta syntyneen kiviaineksen työmaalla välttäen turhia kuljetuksia. Myös alueella elävät liito-oravat on huomioitu jättämällä metsiköitä koskemattomiksi.

Liikenneväylien rakentamisessa korostamme turvallisuutta muun muassa varmistamalla, että risteysalueilla on hyvä näkyvyys joka suuntaan.

Lisää casekuvauksia