Tasoristeyksien poisto tuo turvallisuutta ja sujuvuutta

22.9.2021

Ralf Ajalin on poistanut viimeisten kahdeksan vuoden aikana Hanko–Hyvinkää-radan 20 tasoristeystä Raaseporin kaupungin alueella ja korvannut ne pääasiassa alikulkusilloilla. Samalla kun sekä radan että autoilijoiden turvallisuus on parantunut ylitystilanteissa, on myös vilkkaan Valtatie 25:n liikenne sujuvoitunut.

Toimitusjohtaja Tommi Knaapinen kertoo, että valtaosa tasoristeyksistä on korvattu alikulkusillalla.

”Kun yhden tasoristeyksen lähettyville on rakennettu silta, lähellä olevien muiden tasoristeysten autoliikenne on keskitetty tälle radan ali kulkevalle tielle. Tällaisia siltoja olemme tehneet viimeisen kahdeksan vuoden aikana Raaseporiin kolmeen kohtaan: Dragsvikiin, Bäljarsiin ja Meltolaan. Samalla on tehty radansuuntaisia uusia yksityisteitä niille kiinteistöille, jotka ovat aikaisemmin käyttäneet alueen tasoristeyksiä”, Knaapinen kertoo.

Koska Hanko–Hyvinkää-rata kulkee samansuuntaisesti vilkkaan Valtatie 25:n kanssa, ovat tasoristeysten poistot ja autoliikenteen keskittäminen yksittäisiin turvallisempiin risteyksiin parantaneet samalla valtatien liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta.

Tasoristeysprojektit ovat pitkän ja tarkan suunnittelun tulosta, ja itse muutostyöhön kuuluu monenlaisia vaiheita. Varsinaisesti yksittäisen tasoristeyksen poistaminen ja korvaavan tielinjan rakentaminen hoituu yleensä muutaman viikon työllä.

”Sillalla korvattavat tasoristeykset on tehty yleensä 6–9 kuukautta kestävän urakka-ajan puitteissa. Näissä on ensin rakennettu uudet tielinjaukset ja itse silta valmiiksi radan viereen. Sillalle on yleensä määritelty jo muutamaa vuotta aikaisemmin siirtopäivä, jolloin radan junaliikenteelle voidaan pitää 25–30 tunnin katko. Tämän katkon aikana nostetaan olemassa olevat kiskot sivuun, kaivaudutaan 5–9 metriä radan alle siltatyypistä riippuen ja siirretään sitten silta nostamalla, laveteilla tai hydraulitunkeilla tunkkaamalla. Kun uudet tiet ja alikulun tierakenteet ovat valmiit, siirretään autoliikenne uusille väylille ja poistetaan lopuksi vanhojen tasoristeysten rakenteet”, Knaapinen listaa.

Puomistoja ja tiemuutoksia

Muutamia alueen tasoristeyksiä on myös parannettu siten, että niihin on rakennettu puomistot ja valot. Myös joidenkin tasoristeysten näkemää on Knaapisen mukaan parannettu muuttamalla tasoristeykselle tuleva tie kohtisuoraan rataan nähden. Samalla on rakennettu tiehen niin sanottu odotustasanne, jolloin autoilija voi ennen ylitystä ajaa hitaammin ja turvallisemmin radan viereen katsomaan, tuleeko juna.

Ralf Ajalin on urakoinut tasoristeyksiä varsinkin Raaseporin alueella.

”Väylävirasto on kilpailuttanut tasoristeysten korjausurakoita, joihin on valikoitunut aina halvimman tarjouksen antanut pääurakoitsija. Paikallisena toimijana meillä on ollut kiinnostusta ja mahdollisuus tarjota näitä urakoita kilpailukykyiseen hintaan”, Tommi Knaapinen kertoo. 

”Skogbyssä olemme parhaillaan viimeistelyvaiheessa kolmen tasoristeyksen korvaamiseksi yhdellä alikulkusillalla. Samalla poistuu kaksi vaarallista tieristeystä Valtatie 25:ltä.”

Raaseporin ja Lohjan rajalla Ralf Ajalin poistaa tulevan talven aikana kaksi tasoristeystä Gustavsbergin tasoristeyksen molemmin puolin. Samalla se varustetaan valoilla ja puomeilla. Sen linjausta tullaan myös muuttamaan kulkemaan kohtisuoraan rataan nähden. Tällä hetkellä tie kulkee rataan nähden samankaltaisesti vinossa kuin aikaisemmin Skogbyn tasoristeyksessä, jossa juna törmäsi varusmiehiä kuljettaneeseen kuorma-autoon.

Raasepori on panostanut muutoksiin

Tommi Knaapinen muistuttaa, että näiden parannusten jälkeen Raasepori on naapurikuntiin nähden merkittävästi edellä tasoristeysten poistoissa. ”Suuri kiitos tästä kuuluu tietysti Väyläviraston virkamiehille ja Raaseporin kaupungin tekniselle puolelle. Molemmat ovat aktiivisesti vaikuttaneet rataturvallisuuden parantamiseen alueella.”

Rataturvallisuuden lisäksi Raasepori panostaa Valtatie 25:n parantamiseen, jotta se vastaa tulevaisuuden tarpeita ja liikennemääriä.

Yksi kehittämisalue on ollut Raaseporissa Lepin alue, jossa rakennetaan valtatiehen eritasoliittymä Karjaan Shellin kohdalle. Ralf Ajalin vastaa Lepin alueen maanrakennustöistä, joilla pyritään sujuvoittamaan autoliikennettä rakentamalla muun muassa kiihdytysramppi Helsingin suuntaan ajettaessa ja liikenneympyrä alueen kiinteistöille menevälle risteysalueelle.

Raaseporin teknisen toimialan johtaja Jan Gröndahl kertoo, että kaupungille Lepin alueen liikennejärjestelyt ovat erittäin tärkeä asia.

”Kaupunki on määrätietoisesti vienyt hanketta eteenpäin, muuttanut asemakaavoja, osallistunut aktiivisesti tiesuunnitelman laadintaan ja osallistunut hankkeen rahoitukseen 40 % maksuosuudella. Yhteistyö Uudenmaan ELY keskuksen ja Väyläviraston kanssa on ollut sujuvaa ja tuloksekasta”, Gröndahl sanoo.

”Lepin alueen Valtatie 25:een liittyvät liikennejärjestelyt ovat olleet kaupungille niin sanottu kärkihanke edellisten vuosien aikana. Parantuneet liikenneolosuhteet mahdollistavat nyt Lepin ja Bäljarsin alueen kehittymisen merkittäväksi liike- ja työpaikka-alueeksi.”

Gröndahlin mukaan projekti on kaupungin osalta sujunut hyvin ja työnaikaset liikennejärjestelyt ovat toistaiseksi toimineet hyvin.