Jorvaksen aseman parantaminen

Tietoa projektista

Paikkakunta
Kirkkonummi

Tilaaja
Väylävirasto

Ajankohta
06/2020

Toteutunut
11/2021

Palvelut
Rakentaminen

Jorvakseen alettiin rakentaa uutta juna-asemaa vuosikymmeniä palvelleen seisakkeen tilalle kesäkuussa 2020. Sorapintaiset ja matalat laiturit olivat aikansa eläneet: pitkät lähijunat eivät mahtuneet vanhalle laiturialueelle ja kaukojunat joutuivat hiljentämään Jorvaksen kohdalla. Matkustajien turvallisuustaso ei vastannut nykystandardeja.

Jorvakseen rakennettiin uudet, 270 metriä pitkät ja normaalikorkuiset laiturit ja radan ali uusi alikulku jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Alikulkusilta rakennettiin radan vieressä ja siirrettiin paikalleen marraskuussa 2020. Hankkeessa rakennettiin myös liityntäpysäköintipaikat autoille radan molemmille puolille sekä parannettiin erityisesti kevyen liikenteen yhteyksiä asemalle. Asema-alueen viihtyvyyttä lisättiin myös mittavilla istutuksilla ja ympäristörakenteilla.

Uudet matkustajalaiturit otettiin käyttöön 16.9.2021 ja koko urakka valmistui marraskuussa 2021.

Projektin päätyövaiheet olivat:

  • Urakka-alueen päällysrakenteen uusiminen
  • Uuden alikulun valaminen ja rakentaminen radan viereen
  • Laituripolun poisto
  • Radan aukikaivuu ja alikulun siirtäminen tunkkaamalla paikoilleen ratakatkolla
  • Sähkörata- ja turvalaitetyöt vastaamaan uuden alikulun tuomia muutoksia
  • Kulkuyhteyden luominen teräsportailla vanhan ylikulun luota asemalle
  • Radan- ja urakka-alueen kuivatuksen parantaminen radan alittavalla teräsrummulla
  • Alueen yleiset maanrakennus- ja maisemointityöt.
Lisää casekuvauksia