Kortojan sillankorjausurakka 2021

Tietoa projektista

Paikkakunta
Kouvola

Tilaaja
Kouvolan kaupungin yhdyskuntatekniset palvelut

Ajankohta
08/2021

Toteutunut
11/2021

Palvelut
Rakentaminen

Kortojan maantiesilta Kouvolan Inkeroisissa on tyypiltään teräsbetoninen holvisilta. Sen maatuet ovat massiivisia teräsbetoni- ja kivitukia. Silta on perustettu kantavan perusmaan varaan. Sillan päällysrakenne on teräsbetoninen holvisilta.

Syksyllä 2021 tehdyssä sillankorjausprojektissa korjattiin betonirakenteet, uusittiin vesieristys ja parannetaan liikenneturvallisuutta uusimalla sillankaiteet.

Projektin työvaiheet:

  • Nykyiset reunapalkit tasovesipiikattiin, korotettiin ja levennettiin. Lopuksi reunapalkit impregnoitiin eli suojattiin pinnaltaan.
  • Siipimuurien ja etumuurien syvät kolot ja rapautumat paikattiin laastipaikkauksella.
  • Siipimuurit, holvin alapinta ja etumuurit tasovesipestiin ja pinnoitettiin sementtipohjaisella, tasoittavalla maalilla tai laastilla.
  • Pintarakenteet uusittiin: holvin yläpintaan tehtiin vedeneristys 2-kermirakenteisena.
  • Siipimuurien maanvastaisille pinnoille tehtiin kosteudeneristys.
  • Liikenteen turvallisuutta parannettiin uusimalla siltapaikan kaiteet. Sillan kohdalle tehtiin korotettu N2-törmäysluokan kaide.
  • Keilojen kiviverhous kunnostettiin ja puut poistettiin keiloista sillan itäpuolelta.
  • Sillan reunoille tieluiskiin tehtiin eroosiosuojaus 50/100-sepelistä.
  • Kaukolämpöputkien tukipilarit sillan kohdalla purettiin ja tilalle tehtiin uudet teräskiinnikkeet.

 

Lisää casekuvauksia