Ratakatkoja rantaradalla

3.8.2021

Kun muut ovat olleet lomalla, Ralf Ajalinilla on painettu heinäkuussa töitä täysillä. Koska monet työmaat vaativat liikenteen pysäyttämistä, on työt tehtävä hiljaisimpaan aikaan. Osa junaratojen katkoista tehdään öisin, mutta jotkut suuremmat urakat vaativat raideliikenteen pysäyttämisen muutamiksi päiviksi.

Yksi esimerkki urakoista oli Jorvaksen ”⁠⁠⁠juhannuskatko”. Kirkkonummella katkaistiin rantaradan henkilöliikenne juhannuksena 30 tunniksi huoltotöiden vuoksi. Työ tehtiin keskikesän juhlan aikaan, koska silloin katko aiheutti mahdollisimman vähän haittaa kulkijoille. Urakan laajuuden ja turvallisuuden vuoksi liikenne pysäytettiin molemmilta raiteilta. Kunnossapidossa vaihdettiin ratasepeli nykyvaatimusten mukaiseksi, korjattiin raidegeometriaa, uusittiin ratapölkkyjä ja asennettiin ratarumpu turvaamaan radan kuivatus uusien hulevesijärjestelmien kautta.

Aikaisemmin kesällä touko-kesäkuun vaihteessa oli rantaradalla suurempi kahdeksan päivän liikennekatko. Sen aikana tehtiin vaativa louhintatyö, jossa radan läheisyyteen louhittiin pituudeltaan 6×25 metrin ja syvyydeltään 7×9 metrin suuntaporauskaivanto radan kuivatuksen putkilinjaa varten. Työn vaativuuden takia louhittava alue ”irtiporattiin” ennen varsinaista räjäytystä. Räjäytys suoritettiin kolmella erillisellä räjäytyskerralla. Tärinät olivat työssä hallinnassa ja rata säilyi kiitettävässä kunnossa jokaisen räjäytyksen jälkeen. Ralf Ajalinin aliurakoitsijana louhintatyössä oli Salon Louhintapalvelu Oy.

Kirkkonummella katkaistiin rantaradan henkilöliikenne juhannuksena 30 tunniksi huoltotöiden vuoksi.

Sepelin imua tunnelissa

Helsinki–Turku-radan eli rantaradan peruskorjausprojektiin on liittynyt myös tunnelin geometrian alentaminen. Työssä alennettiin radan geometriaa noin 25 cm vanhassa Tottolan ratatunnelissa Karjaan ja Salon välisellä rataosuudella Salossa. Tunneli on 530 metriä pitkä ja suuaukkojen kallioleikkaukset noin 50 metriä. Kokonaismatkaksi tuli siis yhteensä 630 metriä.

Tottolan työmaan haasteena olivat lyhyet yökatkot. Töitä voitiin tehdä vain 22:30–5:30 välisenä aikana, ja taas aamulla radan piti olla liikennöitävässä kunnossa. Siksi perinteisen geometrian alentamisen tapaa purkamalla rataa ja kaivamalla ei voitu ottaa käyttöön. Myös tunnelin ahtaus aiheutti sen, että geometriaa ei voitu alentaa pölkkyjen alta kaivamalla. 

Työmenetelmäksi valikoitui ruotsalaiselta Railcarelta vuokrattu RailVac-imuvaunu, joka mahdollisti sepelin poiston ilman radan purkua. Tällä työmenetelmällä tehtävä geometrian alentaminen oli ensimmäinen tunnelissa tehty työ. Aikaisemmin menetelmää on Suomessa käytetty muutamilla ratapihoilla lähinnä vaihteen vaihdoissa.

Heinäkuussa rakennettiin Raaseporissa junaradan Skogbyn alikulkusilta, jonka ansiosta voidaan poistaa kolme tasoristeystä. Silta oli rakennettu radan viereen ja siirrettiin paikoilleen paalujen varaan kahden päivän ratakatkon aikana 17.–19.7. Tuona aikana liikenne hoidettiin linja-autoilla ja takseilla. Ralf Ajalin Oy investoi vuonna 2020 Sennebogen SR35 ABI 14/17 B -porapaalutuskoneeseen, jota urakassa käytettiin. Kuvassa kone on töissä Skogbyssä, jossa se paaluttaa RD700-porapaaluja.