Ratatyöturvallisuus – RATSU

Ratatyöturvallisuuden palvelut RATSU-järjestelmällä ja markkinajohtaja Schweizer Electronicin laitteistolla.

RATSU-järjestelmällä kokonaisvaltaiset ratatyöturvallisuuden ratkaisut

RATSU on automaattinen turvalaitejärjestelmä, jolla on mahdollista korvata turvamiesmenettely ratatyömailla. Laitteiston on kehittänyt ja sitä valmistaa sveitsiläinen Schweizer Electronic, joka on automatisoitujen rautateiden turvajärjestelmien markkinajohtaja Euroopassa. RATSU on SIL 4 -tason mukainen järjestelmä ja näin ollen täyttää Suomen rataturvallisuusohjeiden sekä Väyläviraston turvallisuus- ja laatuvaatimukset (TURO).

Euroopan rautateillä automaattiset ratatöiden turvausjärjestelmät ovat normaali käytäntö. Suomessa RATSU-järjestelmää on toistaiseksi hyödynnetty melko vähän. Ralf Ajalin on yksi harvoja suomalaisia infrarakentamisen yrityksiä, jolla on oma Schweizerin laitteisto sekä sen käyttöön koulutettuja sertifioituja asiantuntijoita.

Turvallisempi, tehokkaampi työmaa. Sujuvampi junaliikenne.

 • Yksi järjestelmä ja yksi käyttäjä riittää.
 • Järjestelmän pääkäyttäjä voi tietyin edellytyksin tehdä muitakin töitä työmaalla.
 • Inhimillisen virheen mahdollisuus poistuu.
 • Kaikki ihmiset ja koneet saavat olla turva-alueella.
 • Turvattavien määrää ei rajoiteta.
 • Työnaikaisia nopeusrajoituksia ei tarvita.

Näin Schweizer Electronicin täysautomaattinen turvalaitteisto toimii

Mekaaninen anturi havaitsee saapuvan junan.

Hälytys työmaalla sijaitseviin kaiuttimiin.

Anturi havaitsee junan ohituksen päättyneen.

Hälytys lakkaa.

Millaisille työmaille RATSU-järjestelmä sopii?

RATSU-järjestelmää voidaan käyttään niin pienillä kuin suurilla työmailla. Järjestelmä kustomoidaan kulloisenkin työmaan mukaisesti. Sen hyödyt ovat huomattavat erityisesti:

 • geometrisesti pitkillä tai mutkaisilla ratatyömailla, joilla tarvittaisiin useita turvamiehiä
 • pitkäkestoisissa, yli kolme viikkoa kestävissä urakoissa
 • työmailla, joilla turvamiehen kanssa tarvittaisiin työn aikaisia nopeusrajoituksia
 • tunneleiden lähistöllä toimivilla työmailla ja jopa tunneleissa.

RATSU-järjestelmä kuukausivuokralla

Tarjoamme eurooppalaisen markkinajohtajan, sveitsiläisen Schweizer Electronicin valmistamaa RATSU-järjestelmää ja sen käyttöön koulutettuja asiantuntijoita kuukausivuokraa vastaan. Järjestelmä räätälöidään kohteen tarpeita vastaavasti. Palvelu on saatavilla Etelä-Suomen rautateillä tehtäville ratatyömaille ja siihen sisältyy:

 • järjestelmän osat ja tarvikkeet
 • Schweizer Electronicin sertifioima pääkäyttäjä
 • järjestelmän käyttösuunnitelma
 • asennustyöt maastossa
 • huolto ja korjaus
 • asennuksen purku

Tarvittaessa myös:

 • osallistuminen riskiarvion laatimiseen
 • ratatyövastaavan palvelut

PYYDÄ TARJOUS

Lähetä meille tiedot urakastasi ja teemme arvion RATSU:n soveltuvuudesta kohteen turvajärjestelmäksi sekä toimitamme kustannusarvion.


Kysymyksiä ja vastauksia RATSU-järjestelmästä

Tuleeko RATSU-järjestelmä kalliimmaksi kuin turvamiesten käyttö?

RATSU:un liittyy mielikuva hankalasta, monimutkaisesta ja kalliista järjestelmästä. Yksi sen keskeisiä hyötyjä on kuitenkin kustannusten säästäminen. Investointina RATSU-järjestelmä on toki erittäin arvokas hankinta, mutta me tarjoamme laitteiston ja sen pääkäyttäjän kuukausivuokraa vastaan. Meiltä saa myös kaiken järjestelmän käyttöön ja muuhun työmaan turvallisuuteen liittyvän konsultoinnin. Tavallisimmin RATSU:n käyttö tulee edullisemmaksi kuin turvamiesmenettely, pois lukien hyvin lyhytkestoiset urakat. Me autamme arvioimaan, mikä on kustannustehokkain ratkaisu.

Voiko RATSU-järjestelmää käyttää työmailla, joissa on tunneli?

RATSU-järjestelmän kanssa työskentely tunneleissa ja niiden lähistöllä on mahdollista laajemmin kuin turvamiesten kanssa. RATSU:lla on joissakin tapauksissa mahdollista korvata ratatyömenettely, jolloin töitä ei tarvitse katkoa lyhyiksi jaksoiksi tai tehdä öisin. Espoossa toteutetulla ratatyömaalla pääurakoitsija tilasi Ralf Ajalinilta radan turvauspalvelut, ja projektille myönnettiin poikkeuslupa tehdä töitä tunnelissa silloinkin, kun siellä oli viereisellä raiteella liikennettä. Suomessa tämä on täysin poikkeuksellista, mutta Sveitsissä tavallista.

Mikä on junaliikenteen nopeusrajoitus työmailla, joilla on RATSU käytössä?

Työmailla, jotka turvataan RATSU-järjestelmällä, junaliikenteen nopeusrajoitus on 200 km/h. Käytännössä tämä tarkoittaa, että nopeusrajoituksia ei tarvita, koska 200 km/h on suurin sallittu junien nopeus Suomessa. Turvamiesten kanssa nopeusrajoitus on max. 140 km/h.

Mikä on suurin sallittu ihmisten ja koneiden määrä turva-alueella, jos työmaa on turvattu RATSU-järjestelmällä?

RATSU-järjestelmää käytettäessä turvattavien määrää ei ole rajoitettu toisin kuin turvamiesten kanssa toimittaessa. Kaikki ihmiset ja koneet saavat olla turva-alueella siten kuin on suunniteltu. Turvamiesmenettelyssä voi pitkällä alueella joutua tekemään turvamiesten ketjun, mutta RATSU:a käyttäessä yksi järjestelmä ja yksi käyttäjä riittää.

Kannattaako RATSU:a käyttää myös pienillä työmailla?

RATSU sopii myös pienille työmaille, oleellista on urakan kesto. Laitteiston asennus ja purku kestää yhteensä 2-4 työvuoroa. Kovin lyhytaikaista projektia varten järjestelmää ei kannata asentaa, vaan silloin turvamiehen käyttö on taloudellisesti edullisempi ratkaisu.

Milloin RATSU-järjestelmän käyttäjä voi osallistua muihin ratatyömaan töihin?

Toisin kuin turvamies, RATSU:n pääkäyttäjä saa ja voi ottaa vastaan muita tehtäviä. Kohteesta tehdään riskiarvio, jonka perusteella arvioidaan, mitä muita tehtäviä pääkäyttäjä voi tehdä vai onko hänen keskityttävä radan turvaamiseen.

Voiko RATSU-järjestelmää käyttää, vaikka urakoitsijalla ei olisi sertifioituja käyttäjiä?

Pääurakoitsijalla ei tarvitse olla mitään osaamista RATSU-järjestelmästä. Ralf Ajalin laatii RATSU:n käyttösuunnitelman pääurakoitsijan puolesta ja osallistuu riskiarvion tekemiseen. Meillä on koulutettuja, Schweizer Electronic AG:n sertifioimia käyttäjiä, jotka toimivat järjestelmän pääkäyttäjinä koko urakan ajan ja ovat paikalla aina, kun laitteistoa käytetään.

Onko RATSU-järjestelmä saatavilla kaikkialla Suomessa?

Tällä hetkellä palvelumme on saatavilla Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueilla. Yhteistyökumppanimme kanssa pystymme toimittamaan RATSU-laitteiston ja siihen liittyvät palvelut myös muualla Etelä-Suomessa.

Mitä tapahtuu, jos RATSU-järjestelmään tulee häiriö?

Kyseessä on aktiivijärjestelmä, jossa junan tilatiedon, vikatilan tai väärän asennuksen johdosta hälytin antaa aina hälytyksen. Laitteisto ei vaadi signaaliyhteyttä varoittamaan junasta. Poikkeustilanteissa pääkäyttäjä selvittää häiriöhälytykset ja korjaa niiden syyt. Laitteiston toiminta perustuu mekaanisiin antureihin, jotka tunnistavat junan ja laskevat sen poistuneeksi. RATSU:a käytettäessä eliminoidaan riskit, jotka aiheutuvat turvamiehen mahdollisesta vireystilan tai tarkkaavaisuuden häiriöstä. Myös muiden inhimillisten tekijöiden riskit jäävät pois.


OTA YHTEYTTÄ!

Asiantuntijamme ovat miellellään avuksi kaikissa RATSU-järjestelmään ja ratatyöturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Kalle Muurinen

+358 44 773 6113
ratsu@ralfajalin.fi

Elmeri Turunen

+358 040 7459846
ratsu@ralfajalin.fi